Bak schrijft !
Historicus, redacteur en schrijver Peter Bak
HOME     CV     Gepubliceerd     Gerecenseerd     Geredigeerd   
Curriculum vitae
M’n wieg stond in Sint-Pancras, onder Alkmaars rook. Ik ben er verwekt in de winter der winters toen koning Thialf de Friese doordouwer Reinier Paping tot schaatslegende kroonde. Een dag na mijn geboorte werd Kennedy vermoord...

Op deze dag noteerde de vader van Margriet Brandsma, van het NOS-journaal, mijn naam in een groot schrift. Brandsma, afkomstig uit het land van Elfstedenheld Paping, was hoofd der christelijk lagere school in Sint-Pancras. Een echte dorpsschool: kleinschalig, warm, betrokken. Brandsma’s passie werd de mijne: geschiedenis.

Naar de ‘grote’ school: christelijke scholengemeenschap ‘Jan Arentsz’ in Alkmaar. Vijf jaar HAVO, twee jaar VWO. Nooit betere middelbareschool-
tijden gekend dan op zolder zitten werken aan scripties: over Karel V, Lenin, Thorbecke.

Eerste dag van mijn eerste jaar geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Schuchtere plattelandsjongen in het grote Amsterdam. Ik heb het jaren later beschreven in mijn roman Het spoor van Mertens.

Werkloze doctorandus geschiedenis wordt volontair op het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit. Een lange naam voor een klein maar belangrijk instituut waaraan ik nog vele jaren verbonden zou blijven.

In dienst van dagblad Trouw. Dat in 1993 haar 50-jarig bestaan wilde opluisteren met een boek. En ik mocht dat schrijven: Harde koppen, rechte lijnen.

Vervolgens met de naoorlogse geschiedenis van Trouw aan de slag, als aio communicatiewetenschap aan de faculteit sociaalculturele wetenschappen van de VU. Hoe lang het proefschrift wel niet op zich liet wachten, en hoe nerveus de promovendus wel niet was...

Zelfstandig schrijver zonder personeel presenteert op het Haagse Binnenhof zijn biografie van W.F. de Gaay Fortman. Tien maanden later mag ik op Paleis Noordeinde Hare Majesteit de Koningin een boek aanbieden: Bewogen en bevlogen. Het Europees elan van prinses Beatrix 1962-1968. In 2008 zou een Engelse vertaling verschijnen.

Lastigste klus ooit, maar toch geklaard: Gedonder in de sociale. Boek over vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963-2013. De faculteit zag het licht in 1963 en werd vijf jaar later, na de studentenopstand in Parijs, meegevoerd in de revolutionaire maalstroom die de Nederlandse universiteiten tot midden jaren zeventig in beroering zou brengen.Print: ‘Curriculum vitae van Peter Bak’

Print: ‘Curriculum vitae van Peter Bak’
kort cv
Noordeinde 2
1834 AG  Sint-Pancras
(t)  072 562 83 83
(m) 06 57 25 64 93
(e) info@bakschrijft.nl


vulpen


Het spoor van Mertens

Harde koppen, rechte lijnen

Bewogen en bevlogen