Bronnen
In: Peter Bak, Harde koppen, rechte lijnen. De lokale en regionale edities van Trouw in oorlogstijd
(Amsterdam-Kampen 1993)
Archieven
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme(1800-heden) van de Vrije Universiteit
    archief-Trouw
    archief-J.A.H.J.S. Bruins Slot
    archief-G.H.J van der Molen
    archief-H. Ottevanger
    archief-E. van Ruller
    archief-J. Schouten

Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam
    collectie illegale bladen

Museum ‘Flehite’ Amersfoort
    collectie illegale bladen

Vraaggesprekken gevoerd door H. Niemeijer
Bruggencate-Bruijnen, M. ten, 5 augustus 1950
Bruins Slot, J.A.H.J.S., 4 oktober 1950
Dijkstra-Bouwman, W., 19 oktober 1950
Meer, J. van der, 11 november 1950
Morsink, H.J., 17 juni 1950
Ruller, E. van, z.d.
Smallenbroek, J., 6 juni 1950

Vraaggesprekken gevoerd door R. Scholten
Boot, J., 21 februari 1951
Dijkhuis, H., 24 juni 1950
Graaf, J. de, z.d.
Kuypers, G., 4 maart 1951
Molen, G.H.J. van der, 4 maart 1950

Vraaggesprekken gevoerd door H. de Vries
Boot, J., 20 mei 1960
Bruins Slot, J.A.H.J.S., 16 mei 1960
Dijkstra-Bouwman, W., 2 mei 1960
Graaf, J. de, 23 maart 1960
Kuypers, G., 26 april 1960
Molen, G.H.J. van der, 28 mei 1960
Namen, A. van, 28 april 1960
Randwijk, H. van, 11 mei 1960
Ruller, E. van, 7 mei 1960
Smallenbroek, J., 18 mei 1960, 24 mei 1960

Vraaggesprekken gevoerd door de auteur
Boot, J., 7 oktober 1991
Boot-Van der Klip, J., 10 augustus 1992
Bruggencate-Bruijnen, M. ten, 18 mei 1992
Coumou, P., 17 augustus 1992
Eusman, J.P., 23 april 1992
Giessen, W. van der, 21 juni 1991
Graaf, J. de, 17 maart 1992
Graaf-Zandbergen, G. de, 16 september 1992
Heinecke, B., 21 juni 1991
Holten, A.J. van, 14 januari 1992
Jonge, J. de, 17 juli 1992
Kuypers, G., 23 april 1992
Maat, L., 14 juni 1991
Ottevanger, H., 10 maart 1992
Reyckers-Van de Berg, R., 5 augustus 1992
Schouten, C.J., 12 juni 1991
Speelman, E., 20 juli 1992
Sol, H.B., 28 januari 1992
Tjeerdsma, P., 6 juli 1992
Toby, H., 10 juni 1991
Velde, H. te, 12 maart 1992
Velde-Dekker, H. te, 12 maart 1992
Vooren-Bouwman, W. (hiervoor: Dijkstra-Bouwman), 2 maart 1992
Vreeken, A.L., 14 januari 1992
Wijnen, D.J. van, 2 september 1992
Wijnen-Labree, G. van, 2 september 1992

Schriftelijke informatie ontvangen van
Morsink, H.J., 26 september 1992

Literatuur
Algra, H., Mijn werk, mijn leven (Assen 1970)

Bezetting en verzet in de Zaanstreek 1940-1945 (Zaandam 1985)
Bloemhof, J., Amersfoort ’40-’45 (Amersfoort 1990)
Bosscher, D., Om de erfenis van Colijn: de ARP op de grens van twee werelden (Alphen aan den Rijn, 1980)
Bruins Slot, J.A.H.J.S., ...en ik was gelukkig: herinneringen (Baarn 1972)
-, De goede strijd: een herinnering aan de strijd van Trouw 1943-1945 (Amsterdam 1955)
Buitkamp, J., Verzet in West-Brabant van de L.O./L.K.P. en Trouw, I (z.p. 1984)

Delleman, Th., Opdat wij niet vergeten: de bijdrage van de Gereformeerde Kerken, van haar voorgangers en leden, in het verzet tegen het nationaal-socialisme en de Duitse tyrannie (Kampen 1949)

Het Grote Gebod: gedenkboek van het verzet in LO en LKP (Kampen 1989)

Heuvel, H. van den en G. Mulder, Het vrije woord: de illegale pers in Nederland 1940-1945 (Den Haag 1990)
Hoe Groningen streed: provinciaal gedenkboek van het verzet (Groningen z.j.)
Hoen, J.J. ’t en J.C. Witte, Zet en tegenzet. Fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek, 1940-’45 (Zaandijk 1975)
Houwaart, D. (samenstelling), Trouw: een ondergrondse krant. Heruitgave van alle Trouw-nummers uit de Tweede Wereldoorlog (Kampen 1978)
Huig, C.J., 1940-1945. De Zaanstreek in droeve en blijde dagen (Zaandam 1946)

Jong, L. de, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 14 delen (Den Haag, 1969-1991)

Keizer, M. de, Het Parool: verzetsblad in oorlogstijd (Amsterdam 1991)
Klamer, J., Leven en werk van dr. R.J. Dam (z.p. 1957)
Koedijk, P., ‘Verzetsbladen in en rond westelijk West-Friesland’, in: J. van Baar (red. et al), Verzet in West-Friesland: de illegaliteit in westelijk West-Friesland en in de Wieringermeer in de jaren 1940-’45 (Schoorl 1990)
Kooij, M. van der, Om niet te vergeten: Overschieënaars in het verzet (Rotterdam 1986)

Mulder, G., ‘Het Vrij Nederland van Van Randwijk’, in: Vrij Nederland 6 september 1980
- en P. Koedijk, H.M. van Randwijk: een biografie (Amsterdam 1988)

Namen. A. van, ‘De illegale pers’, in: J.J. van Bolhuis (red. et al), Onderdrukking en verzet: Nederland in oorlogstijd, II (Amsterdam 1954)

Oprel, M., Sterker door strijd: de ondergrondse pers in Rotterdam 1940-1945 (ongepubliceerde doctoraalscriptie Rotterdam 1990)

Poorterman, H.W., Karel Overijssel: een christenrebel (Ommen 1984)

Santema, W.O. en H. van der Veer, Willem Santema: in fersetsman (Easterein 1990)
Smedts, M. en C. Troost, De lange nacht (Amsterdam 1985)

Thijs, J.G.A., Verzet verjaart niet: momenten uit de veertigjarige geschiedenis van het dagblad Trouw (Amsterdam 1983)

Vos, R., Niet voor publicatie: de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting (Amsterdam 1988)
Vries, H. de, Een ophitsend geschrift: de geschiedenis van een illegaal blad (Utrecht 1968)
Vught: 9 augustus 1944 - 9 augustus 1946, in memoriam (Deventer 1946)

Winkel, L.E., De ondergrondse pers 1940-1945 (Amsterdam 1989)

Ypma, Y.N., Friesland Annis Domini 1940-1945 (Dokkum 1953)

Zwaan, J., ‘Klaas Norel en het verzet in West-Friesland’, in: S. Leiker (eindred.), West-Friesland in de jaren 40/45. Schetsen van het verzet in oostelijk West-Friesland (Hoorn 1983)
Print: Bronnen

Print: Bronnen

© Bak schrijft !     |     Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
Gepubliceerd >