Bak schrijft !
Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
HOME      CV     Gepubliceerd     Gerecenseerd     Geredigeerd
Over de dijk. Een beeldimpressie van Langedijk 1900-1970 (Elma Edities BV/Noord-Scharwoude 2002), met Piet Otto, ‘Woord vooraf

Oorlogsnotities van een dokter en een tuinder’, in: Noordhollands Dagblad, 4 mei 2002

W.F. de Gaay Fortman: christelijk-sociaal denker op het snijvlak van politiek en vakbeweging’, in: G.J. Schutte (redactie), Vierde cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging (Aksant/Amsterdam 2002), 42-53

De ARP “ondergronds”’, in: G. Harinck, R. Kuiper en P. Bak (redactie), De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 (Verloren/Hilversum 2001), 199-221

‘Van ARP naar CDA 1973-1980’, met G. Harinck en R. Kuiper, in: G. Harinck, R. Kuiper en P. Bak (redactie), De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 (Verloren/Hilversum 2001), 281-296

Bruins Slot, Nieuw-Guinea en de “ommezwaai”’, in: Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici (2000), 19-20

Een ‘meneer’ van een krant. Trouw en Bruins Slot 1943-1968 (dissertatie Kok/Kampen 1999) Flaptekst

Om het tijdelijk en eeuwig welzijn, KOV 1933-1999’, in: J.-J. van Dijk e.a. (redactie), Op weg naar één Onderwijsbond CNV. De geschiedenis van KOV en PCO (CNV/Zoetermeer 1999), 9-22

‘Een vrije School met den Bijbel te Sint Pancras’. Het Baken 100 jaar (Sint-Pancras 1998)

SV Vrone 1920-1995. Handbal en voetbal (Sint-Pancras 1996)

‘Van Randwijk en Speelman. Twee harde koppen die tegen elkaar botsten’, in:  Trouw, 4 maart 1995

De 23 van Trouw’, in: Trouw, 6 augustus 1994, bijlage geschreven met H. Biersteker en B. van Kaam

Harde koppen, rechte lijnen. De lokale en regionale edities van Trouw in oorlogstijd (Trouw/Amsterdam-Kok/Kampen 1993) Flaptekst   Ten geleide   Hoofdstuk 1   2   3   4   5   6   7   Besluit   Bronnen

Aart Arnout van Schelven en het Nationaal Front’, in: Radix. Uitgave van het Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap, 2 april 1991, 80-99

Goed en fout voor de tweede wereldoorlog’, in: Tijd en Taak. Onafhankelijk weekblad voor religie en socialisme, 25 augustus 1990

Noordeinde 2
1834 AG  Sint-Pancras
(t)  072 562 83 83
(e) info@bakschrijft.nlvulpen


Over de dijk

Een meneer van een krant

Harde koppen, rechte lijnen

< Gepubliceerd 2005-2003
Boek
2002
~
~
2001
~
2000
1999
~
1998
1996
1995
1994
1993
1991
1990
      Noordeinde 2   |   1834 AG  Sint-Pancras   |   072 562 83 83   |   info@bakschrijft.nl  
© 2020 Peter Bak