Bak schrijft !
Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
HOME      CV     Gepubliceerd     Gerecenseerd    Geredigeerd
Rolf van der Woude, Brouwer naast God. Willem Hovy (1840-1915), ondernemer en filantroop (Amsterdam 2020) 384 pagina’s

Rolf van der Woude, In dienst van de naaste. Geschiedenis van de afdeling Zaandam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium 1884 – 25 januari – 2013 (Amstelveen 2013) 175 pagina’s

Wouter Beekers en Rolf van der Woude, Niet bij steen alleen. Patrimonium Amsterdam: van sociale vereniging tot sociale onderneming 1876-2003 (Hilversum 2008) 416 pagina’s

Wim Noomen. Gaaf te midden van tijdgenoten. Liber amicorum (Amstelveen 2005) 96 pagina’s, met Daan Schut

Gewoon op straat. Uitgave van de Stichting Streetcornerwork Amsterdam (Amsterdam 2002) 94 pagina’s

De Antirevolutionaire Partij 1829-1980, met George Harinck en Roel Kuiper (Hilversum 2001) 384 pagina’s
‘een compact, fraai vormgegeven en geďllustreerd overzicht van anderhalve eeuw partijontwikkeling’ (Reformatorisch Dagblad)
‘een uitstekend boek, zeer goed geschreven’ (www.historischhuis.nl)
‘standaardwerk over de Antirevolutionaire Partij’ (Transparant)
bespreking in NRC Handelsblad

Rolf van der Woude, Op goede gronden. Geschiedenis van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1918-1995 (Hilversum 2001) 632 pagina’s
Noordeinde 2
1834 AG  Sint-Pancras
(t)  072 562 83 83
(e) info@bakschrijft.nl
vulpen

Brouwer naast God.

Boek
2020
2013
2008
2005
2002
2001
~
Noordeinde 2   |   1834 AG  Sint-Pancras   |   072 562 83 83   |   info@bakschrijft.nl  
© 2020 Peter Bak