Bak schrijft !
Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
HOME      CV     Gepubliceerd     Gerecenseerd     Geredigeerd
Duivels dilemma. De dood van 23 verspreiders van verzetsblad Trouw
‘Het sleept de lezer mee, maar wie de geschiedenis van Trouw niet kent, zou geholpen zijn met meer chronologie en structuur’ – Geschiedenis Magazine
‘Dit boek leest als een spannende detective. De betrokkenen komen erin tot leven en de gebeurtenissen zijn op uitstekende wijze in context geplaatst’ – Historisch huis
‘Dichter op de historische werkelijkheid kun je niet komen’ – Jonge historici

Een oord van bang wachten. Kamp Haaren 1941-1944
‘Het werd tijd dat het verhaal eens werd opgeschreven. Peter Bak heeft dat uitstekend gedaan’ – Nederlands Dagblad
‘Bak zet Haaren met een indringend boek op de kaart’ – Brabant Cultureel
‘een heus monument voor Haaren en zijn tijdelijke bewoners’ – Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
‘toegankelijke studie, waarin veel plaats is ingeruimd voor de persoonlijke verhalen van de gevangenen’ – NBD Biblion

Verkondiging en verstrooiing. Een geschiedenis van de NCRV
1924-2014

‘Een belangrijke bron voor de geschiedenis van een organisatie die decennialang het beeld bepaalde voor het orthodoxe protestantisme in Nederland’ – Tijdschrift voor mediageschiedenis

Gedonder in de sociale. Vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963-2013
‘Een met prettig afstandelijke verwondering geschreven, lezenswaardige studie, vol kernachtige typeringen van mensen en situaties’ – BMGN
‘Het begin leest als een spannend jongensboek’ – Het Parool: 1  2

Het spoor van Mertens. Roman
‘stilistisch sterke roman’ – NRC Handelsblad
‘alles gist en broeit’, ‘meer dan de moeite waard’ – Het Parool
‘een intrigerende en veelzijdige roman’ – NBD|Biblion
‘een roman van een archiefonderzoeker die verliefd is geworden op zijn eigen speurtocht’ – Nederlands Dagblad
‘verhaal van gewone mensen, van grote mensen’ – De leesclub van alles

Bewogen en bevlogen. Het Europees elan van prinses Beatrix
‘zegt veel over het denken van Beatrix over Europa’ – NRC Handelsblad
‘een levendig, goed gedocumenteerd boek, betrokken en toch voldoende zakelijk’ – Nederlands Dagblad
‘jonge intellectuelen die denken met de handen’ – de Volkskrant

Een soeverein leven. Biografie van W.F. de Gaay Fortman
‘geslaagd en met sympathie geschreven portret’ – Staatscourant
‘prettig leesbare biografie’ – VNG-magazine
‘geen nader nieuws over Bernhard’ – de Volkskrant  1  2
‘voor de liefhebber van recente politieke geschiedenis een echte “pageturner”’ – NRC Handelsblad
‘uiterst toegankelijke biografie’ – Friesch Dagblad
‘Bak heeft een biografie geschreven die ons een levend mens laat zien’ – Jaarboek parlementaire geschiedenis 2005

‘De ARP ondergronds’, in: G. Harinck, R. Kuiper en P. Bak (redactie), De Antirevolutionaire Partij
‘deze zeer verhelderende bijdrage’; ‘er valt op dit hoofdstuk werkelijk niets aan te merken’; ‘een fraai monument voor de zich in de oorlogsjaren snel transformerende partij’ – Jaarboek DNPP 2001

Een ‘meneer’ van een krant
‘boeiend om te lezen’ – Centraal Weekblad
‘voortreffelijk geschreven’ – Historisch Nieuwsblad
‘de krant als preekstoel’ – de Volkskrant
‘belangwekkende studie’, ‘met beeldende kracht geschreven’ – Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst
‘een eenvoudige, verhalende historicus’ – Trouw, commentaar
‘pakpapier van het commentaar’ – Trouw, recensie

Harde koppen, rechte lijnen
‘boeiend geschreven’ – de Volkskrant
‘voor Trouw-adepten verplichte kost’ – Friesch Dagblad
‘grondige studie’, ‘vlot geschreven’ – Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum
‘wie meer wil weten over de geschiedenis van Trouw in de oorlogstijd, kan niet beter doen dan zich verdiepen in Harde koppen, rechte lijnen’ – Centraal Weekblad
‘boek over veel interessante zaken’ – Trouw
Noordeinde 2
1834 AG  Sint-Pancras
(t)  072 562 83 83
(e) info@bakschrijft.nlvulpen


Duivels dilemma

Verkondiging en verstrooiing

Verkondiging en verstrooiing

Gedonder in de sociale

Het spoor van Mertens

Een soeverein leven

Een meneer van een krant

Harde koppen, rechte lijnen


Boek
2019
2018
2014
2013
2007
2005
2004
2001
1999
1993
Noordeinde 2   |   1834 AG  Sint-Pancras   |   072 562 83 83   |   info@bakschrijft.nl  
© 2020 Peter Bak