Bak schrijft !
Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
HOME      CV     Gepubliceerd     Gerecenseerd     Geredigeerd
Door de tralies schijnt de zon: biografie van Willem Santema 1902-1944 (Bornmeer 2020) Flaptekst; artikelen in Leeuwarder Courant, Trouw, Friesch Dagblad, Sneeker Nieuwsblad en GrootSneek. Of zie de Facebookpagina.

'Dit zijn de 196 doden van Trouw: zij die stierven voor de krant', in: Trouw, 4 mei 2020

Duivels dilemma: de dood van 23 verspreiders van verzetsblad Trouw (Hilversum 2019) Flaptekst  Interview  Presentatie  Reactie

'Verzet versus collaboratie', op: Brabants erfgoed, 28 augustus 2019

'Een fatale wenk in Princenhage', op: Brabants erfgoed, 27 augustus 2019

Een oord van bang wachten: kamp Haaren 1941-1944 (Hilversum 2018) Flaptekst  Synopsis  Symposium  Presentatie

'Fenna Diemer-Lindeboom: op de bres voor bijbelse gerechtigheid', in: Flipse (red.), Verder kijken, 163-170

'Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman: aan de wetenschap alleen niet genoeg', in: A.C. Flipse (red.), in: Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving. Zesentwintig portretten (VU Uitgeverij/Amsterdam 2016) 187-194

'De vergeten drukkers van Trouw', in: Trouw, 5 september 2015

Biografische portretten 23 van Trouw voor site kamp Vught

'Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman', op: Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland

Verkondiging en verstrooiing. Een geschiedenis van de NCRV (1924-2014) (Amsterdam 2014), met Wim Berkelaar Impressie  Epiloog: 1924-1964

Gedonder in de sociale. Vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963-2013 (Meinema/Zoetermeer 2013) Impressie  Slothoofdstuk  Presentatie  Interview Ad Valvas  Interview Het Parool: 1  2

Pancrassers onder de wapenen in de tropen 1946-1962 (EON Pers/Amstelveen 2010), samen met Bram Kout Impressie

Adullam. Pionier in vrouwennoodopvang 1969-1993 (EON Pers/Amstelveen 2009) Impressie

15 april 1945. Zwarte zondag in Sint-Pancras

Young, inspired and committed. The chronicle of a European venture 1962-1968 (UCL/London 2008), translated by Doris M. Wiersma, edited by Jane Fenoulhet. In 2005 verschenen als Bewogen en bevlogen. Het Europees elan van prinses Beatrix. Prologue

Markante protestanten: in drie jaar tijd (2008-2011) meer dan driehonderd biografische bijdragen aan Protestant.nu, van Maarten Luther tot Jan Peter Balkenende.

Ze moest wel meedoen aan de verzetsstrijd. In memoriam Mien Bouwman, in:  Trouw, 5 maart 2007

Het spoor van Mertens. Roman (Prometheus/Amsterdam 2007) Eerste hoofdstuk

Het dak eraf. De historie van de Witte Kerk (Sint-Pancras 2006)

Tien jaar RINIS. Routeringsinstituut voor Inter-(nationale) Informa-tiestromen 1996-2006 (Amstelveen 2006)


Noordeinde 2
1834 AG  Sint-Pancras
(t)  072 562 83 83
(e) info@bakschrijft.nlvulpen


Duivels dilemma

Een oord van bang wachten

Verkondiging en verstrooiing

Gedonder in de sociale

Adullam

Young, inspired and committed

Boek
2020
~
2019
~
~
2018
2016
~
2015
~
~
2014
2013
2010
2009
~
2008
~
2007
~
2006
~
Noordeinde 2   |   1834 AG  Sint-Pancras   |   072 562 83 83   |   info@bakschrijft.nl  
c 2020 Peter Bak