‘Flaptekst’
Van: Peter Bak, Een 'meneer' van een krant. Trouw en Bruins Slot 1943-1968 (Kampen 1999)
In Een ‘meneer’ van een krant beschrijft historicus Peter Bak de eerste vijfentwintig jaar uit het bestaan van Trouw, van de oprichting van het blad in 1943 tot de viering van het zilveren jubileum in 1968. Bijna de gehele periode staat Trouw onder leiding van dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot, die zijn hoofdredacteurschap van 1946 tot 1963 combineert met het lidmaatschap van de Tweede Kamer voor de ARP. Door deze combinatie van functies wordt Trouw onmiskenbaar een antirevolutionair dagblad, tot grote teleurstelling van vele oud- verspreiders uit de oorlog die een bredere, christelijk-nationale signatuur wensen.
    In het boek wordt uitvoerig ingegaan op de opiniërende rol die Bruins Slot met Trouw in de kwestie-Indonesië speelt. De krant staat pat voor ‘ons gezag in Indië’, tot het bittere einde van de soevereiniteitsoverdracht eind 1949. De jaren vijftig staan in het teken van de ideologische kruistocht tegen de Partij van de Arbeid, als verbreider van ‘de ramp van de doorbraak’. Trouw begeeft zich in deze periode echter ook op het glibberige terrein van het creationisme en het bioscoopprobleem, en doet onthullingen in de geruchtmakende zaak-Aernout
    Na 1960 worden de redactionele bakens verzet. Trouw wordt een ‘open krant’ die in ‘de maalstroom van ontzuiling’ een eigen koers gaat varen. Trouw opent de discussie over de zondagsheiliging en verricht door de ‘paginaruil’ met het Zuid Afrikaanse dagblad Die Burger baanbrekend werk in de discussie over het apartheidsbeleid.

> ‘Slotbeschouwing
> Recensies
Bak schrijft !     |     Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
Gepubliceerd >